جستجوی سایت


 


تقویم
عناوین تحقیقات دانشگاهی

Untitled 1

عناوین اولویت های تحقیقاتی دانشگاهی- استان سمنان

ردیف

عنوان

فایل پیوست

20

اولویت پژوهشی شرکت مخابرات منطقه سمنان- 96

PDF

19

اولویت پژوهشی شرکت تولید برق شاهرود-96

PDF

18

اولویت پژوهشی سازمان ورزش و جوانان استان سمنان-95

PDF

17

اولویت پژوهشی دستگاه های اجرایی استان سمنان- 95

PDF

16

اولویت پژوهشی شرکت توزیع برق استان سمنان- 95

PDF

15

اولویت پژوهشی شرکت برق منطقه ای سمنان- 94

PDF

14

اولویت پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان- 93

PDF

13

اولویت پژوهشی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان- 93

PDF

12

اولویت پژوهشی اداره کل گمرک استان سمنان- 93

PDF

11

اولویت پژوهشی شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان- 93

PDF

10

اولویت پژوهشی شرکت برق منطقه ای سمنان- 93

PDF

9

اولویت پژوهشی بانک کشاورزی سمنان

PDF

8

اولویت پژوهشی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

PDF

7

اولویت پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

PDF

6

اولویت پژوهشی زندان های استان سمنان

PDF

5

اولویت پژوهشی شرکت برق منطقه ای سمنان

PDF

4

اولویت پژوهشی اداره کل بهزیستی استان سمنان

PDF

3

اولویت پژوهشی شرکت گاز استان سمنان

PDF

2

اولویت پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

PDF

1

اولویت پژوهشی شرکت های آب و فاضلاب شهری

PDF

 

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved